ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ

Հարգելի Այցելու,

 

Բարի գալուստ «Կորպորատիվ կառավարում կենտրոն» հիմնադրամի (Կենտրոնի) համացանցային կայք: Այստեղ Դուք կգտնեք կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ Ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանը:

 

Կորպորատիվ կառավարման ամենահայտնի (ամենապարզ) սահմանման էությունը հանգում է հետևյալին. կորպորատիվ կառավարումը համակարգ է, որի միջոցով կառավարվում և վերահսկվում են ընկերությունները: Արդյունավետ կորպորատիվ կառավարումը ոչ միայն զգալիորեն նպաստում է ընկերությունների կայունությանն ու ընձեռում աճի հնարավորություններ, այլև առաջին հերթին օգնում է ներգրավել ներդրումներ, դիմակայել գործարար միջավայրի ժամանակակից խնդիրներին:

Պատշաճ կորպորատիվ կառավարման նշանակությունն աշխարհում լրացուցիչ կարևորություն ստացավ ֆինանսական աշխարհի վերջին տարիների դրամատիկական իրադարձությունների ֆոնի վրա: Գտնում են, որ կորպորատիվ կառավարման խնդիրները ոչ միայն ֆինանսական ինստիտուտների, այլև ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառների թվում էին: Այդ իսկ պատճառով, կորպորատիվ կառավարման կարևորությունն ամբողջ աշխարհում դրսևորում է աճի միտումներ ինչպես կառավարությունների և կարգավորող մարմինների, այնպես էլ գործարար միջավայրի և ներդրողների շրջանում: 

Ընկերությունների ռազմավարությանն ինտեգրված կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ պրակտիկան օգնում է նրանց`

 • Բարձրացնել արդյունավետությունը, մրցունակությունը, շահութաբերությունը և ձևավորել երկարաժամկետ արժեքներ.
 • Ձևավորել հստակ կանոններ, պատասխանատվության և հաշվետվողականության համակարգեր.
 • Կատարելագործել որոշումների կայացման գործընթացը և կայացվող որոշումների որակը.
 • Սահմանել և իրագործել կորպորատիվ ռազմավարությունը.
 • Ընդլայնվել կայուն հիմքի վրա.
 • Բացահայտել և կառավարել ռիսկերը.
 • Կատարելագործել ներքին հսկողության բովանդակությունն ու կառուցվածքը.
 • Ձևավորել կորպորատիվ ռազմավարությանը համապատասխանող խթաններ.
 • Ներգրավել ներդրումներ և բիզնես գործընկերներ.
 • Ձևավորել հեղինակություն և համբավ շահառուների հետ հարաբերություններն ամրապնդելու միջոցով.
 • Պատրաստվել բիզնեսի փոխանցմանն ապագա սերունդներին:

Կարևորելով կորպորատիվ կառավարման դերակատարումը Հայաստանի կայուն զարգացման համար` Կենտրոնը 2012 թվականից սերտորեն համագործակցում է Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի (ՄՖԿ)-ի հետ http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Corporate+Governance/Advisory_Services_Regional_Programs/ECA: Այս համագործակցության շրջանակներում Կենտրոնը հայկական շուկայի մասնակիցներին առաջարկում է ծառայությունների բավական լայն շրջանակ. կորպորատիվ կառավարման համակարգի գնահատումից (վերլուծությունից) մինչև համակարգի բարելավմանն ուղղված գործարար խորհրդատվության մատուցում, ուսուցումների, սեմինարների անցկացում և այլ հարակից ծառայություններ: