Հրատարակչական գործունեություն

Կենտրոնը որպես իր գործունեության առանձին ուղղություն կարևորում է հրատարակչական գործունեությունը, որն իրականացնում է կորպորատիվ կառավարմանը, ֆինանսներին, կապիտալի շուկաներին, ներդրումային միջավայրին վերաբերող գրքերի, ձեռնարկների մշակման, ինչպես նաև միջազգային ճանաչում ունեցող հեղինակների հրատարակած գրքերի և աշխատանքների թարգմանության և հրատարակման միջոցով: